Ερευνητικό Προσωπικό

Δρ. Ανθούλα Μάναλη

Χημικός, M.Sc., Ph.D

Η Δρ. Ανθούλα Μάναλη είναι Χημικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος από την Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, ασχολείται ως ερευνήτρια περιβάλλοντος με το Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE «Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών, LIFE B2E4 SUSTAINABLE-WWTP». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, στην ανάκτηση νερού, στη μετατροπή βιοστερεών σε ενέργεια και στους τεχνητούς υγροβιότοπους.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2015-2017, έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ερευνητικά έργα: Development and application of integrated technological and management solutions for wastewater treatment and efficient reuse in agriculture tailored to the needs of Mediterranean African Countries, MADFORWATER’’, “Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills, KILLSPILL’’, και “Industrial Applications of Marine Enzymes, INMARE’’.

Ακόμη, εντός του 2018 και του 2019 έχει εργαστεί ως βοηθητικό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό στα μαθήματα «Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι & ΙΙ», Καθ. Πέτρος Γκίκας, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (πανεπιστημιακή υποτροφία).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Γεώργιος Μακάρογλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Ο Γεώργιος Μακάρογλου, είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος που αποφοίτησε από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στην ίδια Σχολή, όπου μέχρι σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Το αντικείμενο της διατριβής του είναι η καλλιέργεια μικροφυκών σε φωτο-βιοαντιδραστήρες και το έργο του χρηματοδοτείται από το Ερευνητικό Πρόγραμμα «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών, CO2-BioProducts». Το ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην καλλιέργεια μικροφυκών (φωτο-βιοαντιδραστήρες, βελτιστοποίηση, δέσμευση CO2 και καυσαερίων, βιομετατροπή σε βιοπροϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας), επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, σχεδιασμός περιβαλλοντικών διεργασιών και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει δημοσιεύσει 1 ερευνητικό άρθρο και έχει παρουσιάσει τα ευρήματά του σε 5 εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Επιπλέον, ο Γεώργιος Μακάρογλου έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία ως βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα «Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Διεργασιών και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων I & II», τα οποία διαλέγονται από τον καθηγητή Πέτρο Γκίκα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Ο Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου, γεννήθηκε στις 28/06/1996 στα Χανιά. Την περίοδο 2014-2020 σπούδασε Περιβαλλοντική Μηχανική στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διπλωματική του εργασία αφορούσε τα «Ισοζύγια μάζας και ενέργειας του καινοτομικού συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης βιοστερεών με τη μέθοδο της αεριοποίησης». Ο σκοπός της ήταν η αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής αυτονομίας ενός καινοτομικού συστήματος αξιοποίησης βιοστερεών με τη μέθοδο της αεριοποίησης, καθώς και ο υπολογισμός ισοζυγίων μάζας και ενέργειας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Από το 2021, κάνει το διδακτορικό του στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (Επιβλέπων: Καθηγητής Πέτρος Γκίκας).

Ο Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου εργάζεται σήμερα ως εργαστηριακός βοηθός στο μάθημα «Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι», Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)