Δρ. Πέτρος Γκίκας

Καθηγητής, Χημικός Μηχανικός Ph.D

    Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Δρ. Πέτρος Γκίκας,είναι Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα επεξεργασίας υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με έμφαση στην ενεργειακή τους αξιοποίηση, σε διεργασίες επαναχρησιμοποίησης νερού και στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Ειδικότερα, ασχολείται με τον σχεδιασμό και υπό την κλίμακα μεγέθυνση καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και βιοστερεών, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και μικρού κόστους, με παράλληλη αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των βιοστερών με τις μεθόδους της αναερόβιας χώνευσης και αεριοποίησης.

Ο καθηγητής Πέτρος Γκίκας έχει συμμετάσχει, ως υπεύθυνος ερευνητής ή επιστημονικός συνεργάτης, σε πολλά εθνικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Επί του παρόντος, εργάζεται  για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου διεργασίας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θετικής ενέργειας, ως υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE, με τίτλο “New Concept for Energy Self-Sustainable Wastewater Treatment Process and Biosolids Management”. Παράλληλα, έχει αναλάβει τη σύναξη μελέτης, για λογαριασμό του ΕΣΔΑΚ, για την κατασκευή πιλοτικού συστήματος αεριοποίησης υπολειμμάτων των στερεών απορριμμάτων του Ηρακλείου Κρήτης, που θα χωροθετηθεί εντός του Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας του Ηρακλείου Κρήτης. Ακόμη, ο καθηγητής Πέτρος Γκίκας είναι ο συντονιστής και ο επιστημονικά υπεύθυνος στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα - Κύπρος με τίτλο «ΑΝαβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείριση των αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους» (2020-2022).

Από το 2005 διδάσκει τρία προπτυχιακά (υποχρεωτικά) και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, ενώ μεταξύ 2014 - 2019 έχει δίδασκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το μεταπτυχιακό μάθημα «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων». Ο Δρ. Γκίκας, έχει επιβλέψει πλήθος διατριβών διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώ, έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές διδακτορικών εξετάσεων παγκοσμίως.

Ο καθηγητής κ. Γκίκας είναι συγγραφέας περισσότερων από 60 επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά με κριτές, με αριθμό αναφορών 2475 και δείκτη h-index 24 (i10-Index: 42), και έχει παρουσιάσει τα ευρήματά του σε περισσότερα από 140 συνέδρια. Ο καθηγητής κ. Γκίκας είναι επίσης κριτής σε περισσότερα από 30 επιστημονικά περιοδικά.

https://scholar.google.com/citations

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)