Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια

 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών, University College, London, UK.
 • Σχολή Μηχανικών, University of Savoie-Mont Blanc, Chambéry, France.
 • Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας, University of Reunion, France.
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, University of California, Davis, USA.
 • Τμήμα Βιολογικής και Αγροτικής Μηχανικής, University of California, Davis, USA.
 • Τμήμα Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Southern Methodists University, Texas.
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Columbia University, New York.
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Polytechnic of Bari, Italy.
 • Ελβετικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (EAWAG), Zurich, Switzerland.
 • Τεχνολογικό Κέντρο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον (CETENMA), Murcia, Spain.
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, University of Botswana, Gaborone.
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Kwazulu-Natal University, Durban, South Africa.
 • Σχολή Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, National Polytechnic University of Armenia, Erevan.
 • Σχολή Μηχανικών, National University of Laos, Vientiane.
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, University of Auckland, New Zealand.
 • Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών και Ανανεώσιμων Πόρων, University of Chile, Santiago.