«Παροχή επιστημονικής υποστήριξης για τον ορθό σχεδιασμό πιλοτικής μονάδας αεριοποίησης υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων». Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), 2020 – Σήμερα, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί πιλοτική ανάπτυξη μονάδας αεριοποίησης για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων στερεών απορριμμάτων που παράγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Η εγκατάσταση θα δημιουργηθεί στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Ηρακλείου Κρήτης. Η αεριοποίηση είναι μια σύγχρονη τεχνολογία αξιοποίησης των αποβλήτων, η οποία αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο σε Πανελλήνιο επίπεδο και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί στην Κρήτη. Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης (syngas) αποτελεί καύσιμη ύλη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα τροφοδοτηθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η θερμική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του γειτονικού βιομηχανικού πάρκου. Η δυναμικότητα του συστήματος αεριοποίησης ανέρχεται στους 6 ton/d.

Το πρωτοπόρο αυτό έργο που αφορά την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και η δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο θα συμβάλλουν στην ταχύτερη πράσινη μετάβαση και στην επίτευξη του απώτερου στόχου, η Κρήτη να γίνει το «πράσινο» νησί που θα δίνει ποιότητα ζωής στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες αυτού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), με την επιστημονική υποστήριξη του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.