Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 1. Νικόλαος-Ραφαήλ Τατάς, «Απομόνωση και προσδιορισμός του ενεργειακού περιεχομένου λιπών και ελαίων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Κρήτης». (Υπό εξέλιξη).
 2. Χρήστος Καμπουράκης, «Μικροκοσκίνιση πρωτογενών λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ρεθύμνου: Απόδοση και ενεργειακό περιεχόμενο παραγόμενων βιοστερεών». (Υπό εξέλιξη).
 3. Κωνσταντίνα Παντελιδάκη, «Εκλογή μεταλλαγμένου στελέχους μικροφύκους για την βελτιστοποίηση της παραγωγής λιπιδίων». (Υπό εξέλιξη).
 4. Χριστίνα Βολάνη, «Δυνατότητα για παραγωγή ενέργειας από το υπόλειμμα της ΔΕΔΙΣΑ με τη μέθοδο της αεριοποίησης». (Υπό εξέλιξη).
 5. Αιμίλιος Ραΐσης, «Σύγκριση απολυμαντικής δράσης σε δευτεροβάθμια επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με συστήματα συνεχούς ροής ακτινοβολίας UV και υποχλωριώδους νατρίου». (Υπό εξέλιξη).
 6. Γεώργιος Κολιόπουλος, «Πρωτοβάθμια επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων με χρήση κυλιόμενου υφασμάτινου ηθμού (fine mesh sieving)». (Υπό εξέλιξη).
 7. Σπύρος Λοΐζος, «Δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των βιοστερεών στην Κρήτη», 2021. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.90211
 8. Κωνσταντίνος Τσαμουτσόγλου, «Ισοζύγια μάζας και ενέργειας του καινοτομικού συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης βιοστερεών με τη μέθοδο της αεριοποίησης», 2020. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.87052
 9. Κωνσταντίνος Βάρδας, «Αναερόβια Χώνευση ξηρού Τύπου Βιοστερεών μικροκοσκίνησης», 2020. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84544
 10. Άρης Καλτέκης, «Επεξεργασία υγρών αστικών και γαλακτοκομικών αποβλήτων με μεμβράνες υπερδιήθησης και νανοδιήθησης, για την απομάκρυνση COD», 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83283
 11. Αριστείδης Αλεξανδρόπουλος, «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)», 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82594
 12. Κωνσταντίνος Μποσιώλης, «Παραγωγή βιοαερίου από βιοστερεά μικροκοσκίνησης σε αναερόβιους χωνευτές ακινητοποιημένης βιομάζας - Η επίδραση των φορέων ακινητοποίησης», 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.2hqf-kw06
 13. Παναγιώτα-Λεμονιά Μωραϊτη, «Απομάκρυνση αμμωνιακού αζώτου από στραγγίσματα ΧΥΤΑ με προσρόφηση σε ενεργοποιημένο ζεόλιθο», 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83546
 14. Ρομπίνα Παυλίδου, «Επαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές», 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83576
 15. Αλεξάνδρα Σιάτου, «Ενεργειακή αξιολόγηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα», 2018. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78511
 16. Εμμανουήλ Κυπριωτάκης, «Επίδραση του ρυθμού ανακυκλοφορίας και αερισμού στην απόδοση του βιοφίλτρου για επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων», 2018. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.71051
 17. Κωνσταντίνος Γασπαράκης, «Τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των κεντρικών αντλιοστασίων πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου», 2018. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79053
 18. Βασιλική-Αριάδνη Αξαοπούλου, «Η επίδραση της χρήσης οργανικού άνθρακα από απόβλητο οινοποιείου στην παραγωγή λιπιδίων από μικροφύκη», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68011
 19. Εμμανουήλ Βενταφρίντας, «Ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών με την μέθοδο της αεριοποίησης», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68097
 20. Θεόδωρος Γερωνυμάκης, «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλής περιεκτικότητας σε αμμωνία με χρήση ενθυλακωμένων μικροοργανισμών, με παράλληλη ανάκτηση θρεπτικών για παραγωγή φυτικής βιομάζας», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69634
 21. Κωνσταντίνος Τσαφαντάκης, «Τεχνοοικονομική αξιολόγηση τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων Ηρακλείου Κρήτης», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68853
 22. Μανούσος Πρωϊμάκης, «Επεξεργασία στραγγισμάτων με συνδυασμό φυγοκεντρικού φίλτρου και βιοαντιδραστήρων μεμβρανών», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68372
 23. Νικόλαος-Ίων Μπατιστάτος, «Διαφοροποίηση της κατανομής του μεγέθους των σωματιδίων υγρών αστικών αποβλήτων μετά από επεξεργασία με μικροκοσκίνιση (Microsieving)», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68013
 24. Παύλος Τουρσίδης, «Απολύμανση της απορροής σε υδροπονικές καλλιέργειες με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση», 2017. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68349
 25. Ιωάννης Χουρδάκης, «Επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων με συνδυασμό κροκίδωσης και βιοφίλτρου», 2016. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65044
 26. Σάββας Παπαδόπουλος, "Επεξεργασία στραγγιδίων Χ.Υ.Τ.Α. με φυγοκεντρικό φίλτρο", 2016. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66043
 27. Ινώ Κουμή, "Παραγωγή βιοντίζελ από εργαστηριακή καλλιέργεια ακινητοποιημένων μικροφυκών", 2015. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.28011
 28. Γεωργία Πανουσάκη, "Βελτιστοποίηση επεξεργασίας πρωτοβάθμιων εκροών αστικών λυμάτων με κροκίδωση", 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.51970
 29. Ιωάννης Τσόντζος, "Επίδραση του πληρωτικού υλικού στην απόδοση των βιοφίλτρων για την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων", 2015. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.27050
 30. Μαριάνθη Αλευρά, "Επίδραση προσθήκης μικροοργανισμών Sewper RX στη διεργασία ενεργού ιλύος για επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων", 2015. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.41999
 31. Απόστολος Ζουρνάς, "Νιτροποίηση υγρών αστικών αποβλήτων με χρήση εγκλωβισμένων νιτροποιητών", 2014. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.21471
 32. Μαρία Κιμιωνή, "Δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιοτριβείων στο Νομό Ρεθύμνου, με αναερόβια χώνευση", 2014. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.22864
 33. Γεώργιος Κοτζαμπασάκης, “Κριτήρια επαναχρησιμοποίησης νερού και τεχνολογίες ανάκτησης και επεξεργασία υγρών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση”, 2009.