Μεταπτυχιακές Διατριβές

 1. Δέσποινα Ποθουλάκη, «Προχωρημένες μέθοδοι απομάκρυνσης αζώτου από υγρά απόβλητα». (Υπό εξέλιξη)
 2. Νικήτας Μαυράκης, «Αδειοδότηση εγκατάστασης αεριοποίησης βιοστερεών: εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων». (Υπό εξέλιξη)
 3. Χριστίνη Μωραϊτάκη, «Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα», 2021
 4. Γεωργία Πανουσάκη, «Επεξεργασία αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιμων ελιών με τη γεωχημική μέθοδο των ενεργών ιζημάτων. Η περίπτωση της Άλφα Μεσσηνίας Α.Ε.», 2018
 5. Μελανθία Λιαντράκη, «Επαναχρησιμοποίηση νερού και η κοινωνική αποδοχή του», 2019
 6. Μαρία Φαραζάκη, «Νιτροποίηση και απονιτροποίηση αστικών αποβλήτων με χρήση εγκλωβισμένων μικροοργανισμών», 2016
 7. Ελένη Δανδόλου, «Απομάκρυνση αμμωνίας από συνθετικά απόβλητα με τη χρήση μικροοργανισμών Annamox», 2014
 8. Αντώνης Σαμιωτάκης, «Δυνατότητες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού στο Δ. Χανίων», 2013
 9. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού στην Τριφυλία Μεσσηνίας», 2013
 10. Φλώρα Κωνσταντοπούλου, «Βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου», 2012
 11. Ελισάβετ Κορνελάκη, «Βέλτιστη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέτευσης στο Δήμο Καστελλίου Ν. Ηρακλείου με σκοπό την αστική επαναχρησιμοποίηση», 2011